Notarissen

Als u een akte opstelt en ondertekent dan is dit in eerste instantie een onderhandse akte. Zelfs als er een advocaat bij is betrokken is en blijft het een onderhandse akte. Als u echter naar een notaris gaat om de akte te ondertekenen is het geen onderhandse akte meer. Het is dan namelijk een notariële akte. En een notariële akte biedt volop voordelen!

De voordelen van een notariële akte

Een akte bij een notaris is opgesteld door een onpartijdige deskundige. Hierdoor voorkomt u mogelijke rechterlijke procedures. Een notariële akte is een volledig bewijs. Een onderhandse akte kan als bewijs aangevochten worden. Ook staat de datum van het ondertekenen vast en is er geen enkele discussie over mogelijk. Daarnaast blijft de akte voor een lange tijd bewaard. Het is daardoor mogelijk om altijd officiële kopieën te krijgen.
Een notariële akte is een akte waar niemand omheen kan!

Andere voordelen van een notaris!

Naast het feit dat een notaris een onafhankelijke partij is in het geheel is het goed om te weten dat een notaris ervoor zorgt dat alles correct gebeurt. In veel gevallen is dat natuurlijk belangrijk.

Een nadeel van de notaris?

Het grootste nadeel van een notaris is natuurlijk dat er geld op tafel moet komen en dat u de notaris moet betalen om de akten op te stellen en als getuige laat ondertekenen. Het is goed om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is. En het is toch eigenlijk logisch dat u hiervoor moet betalen. Zelfs als een andere partij deze werkzaamheden zou doen, zou het geld kosten.

Een notaris, omdat het moet!

Veel mensen gaan naar een notaris, omdat dit in veel gevallen de enigste mogelijkheid is. Denk hierbij aan het opstellen van een testament, een hypotheekakte of transportakte. Doordat dit echter de enige mogelijkheid is, is het mogelijk om dit ook als voordeel te zien. Voor een testament, hypotheekakte en transportakte kunt u naar een notaris gaan om ze te raadplegen. Er is nooit onduidelijkheid over waar u moet zijn! En dat is natuurlijk wel fijn.